Zachráňme životy
www.zachranmezivoty.sk
Projekt konkrétnej pomoci tehotným ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi


Alexisporadna
www.alexisporadna.sk
Poradňa pre ženy a dievčatá Čakáš nečakané dieťa? Trpíš následkami spontánneho či umelého potratu? Kto Ti pomôže, keď sa dozvieš, že čakáš dieťa a vôbec sa naň netešíš?


Stop Genocíde
www.stopgenocide.sk
Vizuálne zobrazenie potratu je nevyhnutné pre obnovenie jeho významu, pretože interrupcia predstavuje zlo tak neopísateľné, že slová zlyhajú, keď sa pokúšame opísať horor tohto činu. Napĺňa podstatu genocídy.


25.marec
www.25marec.sk
"Oslávte s nami svoje počatiny". Apelujeme na ľudí, aby si cez hodnotu svojho vlastného života, ktorý bol takisto kedysi nenarodený, uvedomili hodnotu každého ľudského života a urobili všetko pre jeho ochranu.


Antikoncepcia
www.prirodzena.sk
Stránka zaoberajúca sa prirodzenými metódami plánovania rodičovstva a rizikami antikoncepcie ako sú rakovina prsníka.


Vakcinácia rovná sa deratizácia ?
www.slobodavockovani.sk
Ortuť, Formaldehyd, Hliník, DNA- potratených ľudských plodov- Nový jed na hlodavce ? Ale kdeže len zloženie vakcín...


DTEST
www.dtest.cz
Testy kvality produktov ponúkaných v obchodoch.


Demagóg
www.demagog.sk
Koľko z toho čo povedia politici v médiách je pravda a čo len zavadzanie či klamstvo ? V tej rýchlosti si to človek ani neuvedomuje, ani nie je v jeho silách si každú vec ešte overiť. Stránka ponúka podrobný rozbor vyjadrení politikov do médií.


Blahoslavený Pavol Peter Gojdič, OSBM
www.gojdic.wbl.sk
(* 17. júl 1888, Ruské Pekľany - † 17. júl 1960, Leopoldov) gréckokatolícky biskup a mučeník rusínskeho pôvodu.

   Ponúkam doučovanie z fyziky a základov elektrotechniky - Prešov okolie
   Výpomoc pri riešení príkladov - stačí poslať naskenované.

   Pre bližšie info ma kontaktujte na email: patrikhalicky@gmail.com
   alebo cez formulár.

  

   Ak sa vám tento môj malý internetový projekt páči môžete ma aj finančne podporiť.
   IBAN: SK7183605207004203278844

*** Riešené príklady***

Riešene príklady úvodného kurzu z vysokoškolskej fyziky.
Vyše 110 riešených príkladov z fyziky. Kinematika hmotného bodu, Dynamika hmotného bodu , Dynamika sústavy hmotných bodov , Mechanické kmity a vlny, Špeciálna teória relativity, Náuka o teple, Mechanika tekutín ,Gravitačné pole , Elektrické pole,Jednosmerný prúd, Stacionárne magnetické pole, Časovo premenné elektromagnetické pole, Kvantové procesy, Elektrónový obal a jadro atómu

Download 25Mb (pdf)